Weer thuis

Afspraak

Nog even verder doorrijden. Kronkelen tot voorbij de bushalte. Met het licht verroeste bordje, natrillend door een windvlaag. Linksaf nu, over de indrukwekkende statige bomenlaan. De kale stammen reiken naar omhoog.

Met heen en weer zwiepende zijtakken. Als wenkende, soms dirigerende vingers. Kom maar, je moet deze kant op. Zomerse beelden van de uitvaart herleven. Op de stoep bij de entree stond een dame te wachten. Haar welkomstgroet klonk gekunsteld. Professioneel uitgesproken woorden stroomden uit haar mond.

Column | Weer thuis | Verschenen op DayOne

Direct lezen: Weer thuis

Foto: Yarden

Advertenties