Over

img_6675

Opa van Ilian, Boyd, Senn* en Fenn. Wordaholic, golfgek en Portugal-junkie. Een klik met dit prachtige land. De andere oma en opa van onze kleinzoons wonen in de Alentejo. Genoeg inspiratie om stukjes over te schrijven.

Dank voor dit bezoek, veel leesplezier toegewenst.

Benieuwd of mijn columns aanslaan. Ach en zo niet. Een beetje hersengymnastiek kan geen kwaad.

 

Privacyverklaring

Woordenbrei is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens die bezoekers zelf verstrekken, namelijk een e-mailadres en een voor- of achternaam. Deze data worden gebruikt om volgers op de hoogte te stellen van nieuw verschenen publicaties.

Woordenbrei verzamelt alleen deze informatie en verder geen bijzondere en/of gevoelige privégegevens.

Woordenbrei neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke levenssfeer.

Woordenbrei gebruikt computerprogramma’s of -systemen zonder menselijke tussenkomst. Het betreft geautoriseerde standaardtoepassingen, aangeboden door WordPress.com en Google+.

Woordenbrei bewaart persoonlijke informatie niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel te realiseren waarvoor gegevensverzameling plaatsvindt.

Woordenbrei verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Woordenbrei neemt bescherming van persoonsgegevens serieus met twee-factor-authenticatie voor WordPress.com en Google+.

Woordenbrei is alert op veiligheidsupdates om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen.

Woordenbrei geeft bezoekers het recht personalia in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

De Autoriteit Persoonsgegevens fungeert als nationale toezichthouder op naleving van Europese privacywetgeving. Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

 

 

Advertenties